mollisjok2
  • Home
  • Vidda og ankomst

Vidda og adkomst

Adkomst til Mollisjok er etter den gamle ferdselsåren over vidda mellom Alta og Karasjok. På denne ruta ligger fjellstuene på rekke og rad, fra Alta først Joatka, så Mollisjok og til slutt Ravnastua, nærmest Karasjok.

Kart Mollisjok 2014I tillegg til disse er det mulig å gå dagsetapper, sommer som vinter, fra Jergul og Suossjavri. Sommerløypa fra Suossjavri mot Mollisjok er mye overgrodd og til tider vanskelig å finne. Men du kan følge en traktorveg til Mollisjok fra Cuavddatmohkki, en lita grend mellom Jergul og Suossjavri. Alle disse 3 grendene ligger langs R92, veien mellom Karasjok og Kautokeino.

Vinterløypene blir merket over vidda når all is er trygg og farbar, tidligst i første del av januar. Løypa går i lange strekk over isbelagte vann og elver. Sommer- og vinterløyper er godt merket. Dagsetapper fra 26–27 km til den lengste fra Joatka på godt over 30 km.

Snøsmelting kan starte allerede i begynnelsen av mai og selv om isen fortsatt er trygg, kan det være sørpe på elver og vann. Det kan gjøre skituren våt, kald og strabasiøs.

Fra midten av mai til rundt St. Hans er vårløsningen og flommen i gang på vidda. Smeltevann fyller bekker, elver og vann og Mollisjok blir isolert fra omverdenen. Da er det ikke mulig å krysse Finnmarksvidda på denne ruta, du møter en flomstor elv/bekk uansett hvilken rute du velger. Først når flomvannet har trukket seg tilbake, er det igjen farbart over hele vidda.

Telefoner:

Mollisjok 907 04 306
Jotka 416 44 121
Ravnastua 958 48 867

Mollisjok Fjellstue  |  Mobil 907 04 306